Bắp non

Tiêu chuẩn

     - Chiều dài <40mm Max. 3% per kg

     - Chiều dài >100mm Max. 3% per kg

     - Đường kính: (15 – 22) mm

     - Chiều dài <20mm Max. 3% per kg

     - Chiều dài >30mm Max. 3% per kg

     - Đường kính: (15 – 22) mm