Signature  Farm

Nhận thấy được yêu cầu khắc khe và khó tính từ những thị trường nông sản của một số Quốc gia trên Thế giới, Công ty chúng tôi luôn nghiên cứu và tìm tòi những phương thức, thổ nhưỡng làm sao để đáp ứng cho tiêu chuẩn ngày càng cao này.

Với vùng trồng chuyên canh, riêng biệt cùng với mong muốn xuất khẩu những sản phẩm tốt nhất đạt chuẩn Organic tới những khách hàng riêng biệt chúng tôi gọi là Signature Farm, tại đây những sản phẩm đều được kiểm tra nghiêm ngặc từ nguồn đầu vào, phân bón, thổ nhưỡng và đặc biệt là đất trồng, từ những vùng đất không bị nhiễm hóa chất, bạc màu sẽ cho ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và được kiểm nghiệm bởi các công ty uy tín như SGS, Intertek.